Forside
Nyheder
Introduktion
Terrororganisationer
RAF 1968 - 1972
RAF 1973 - 1976
RAF 1977 - 1998
Medlemmerne
Ofrene
Biografier
Artikler
Fotoalbum - RAF
Fotoalbum - Ofre

Født: 29. maj 1947 i Kassel

Dæknavn:  Rosi

RAF: november 1969 - ?

Fængslet: 6. maj 1971 – ?
Fængslet: 15. september 1978 - ?

Astrid Proll var en af RAF’s unge kvinder, der viste sig villige til at ofre alt for sagen. Hun var med fra begyndelsen af RAF, men forlod gruppen og flygtede efter prøveløsladelsen fra fængslet, inden RAF var alvor begyndte sin terrorvirksomhed.

Som 20-årig flytter den biseksuelle Astrid Proll fra sin fødeby Kassel til Vestberlin. Her bor hendes storebror Thorwald Proll, der i foråret 1968 bliver arresteret sammen med bl.a. Andreas Baader og Gudrun Ensslin for nogle brandattentater i to stormagasiner i Frankfurt am Main. Astrid Proll lærer RAF-lederne Andreas Baader og Gudrun Ensslin at kende gennem sin storebror i årene inden RAF oprettes. Andreas Baader møder hun allerede i forbindelse med en demonstration mod Vietnam-krigen.

Astrid Proll besøger ofte sin bror i fængslet, efter broren sammen med Baader og Ensslin er blevet fængslet og dømt for brandattentaterne. Under deres fængselsophold bliver hun tæt knyttet til Baader og Ensslin, og i juni 1969, da de fire fængslede efter prøveløsladelse bliver genindkaldt til afsoning, flygter Astrid sammen med bl.a. broren, Andreas Baader og Gudrun Ensslin til først Paris og senere Italien. Hun er fascineret af det hemmelige og farlige liv i undergrunden og er stærkt optaget af Baaders og Ensslins politiske ideer.

Hjemvendt til Berlin bliver Andreas Baader og Astrid Proll stoppet af politiet i Berlin den 3. april 1970. Andreas Baader bliver arresteret, da politiet indser, at hans identitetspapirer er falske. Astrid Proll bliver ikke arresteret.

Astrid Proll med i den første egentlige RAF-aktion. Den 14. maj 1970 bliver Andreas Baader, der er blevet arresteret tidligere på året, befriet fra Freien Universitäts Dahlem Institut i Berlin. Astrid Proll er chauffør i flugtbilen, da hun ud over at være en dygtig biltyv, også deler Andreas Baaders fascination af biler. Ud over Astrid Proll deltager Gudrun Ensslin, Irene Goergens, Ulrike Marie Meinhof, Peter Homann og Astrid Prolls veninde Ingrid Schubert i aktionen. Befrielsesaktionen er meget voldsom, og en af instituttets ansatte, Georg Linke, bliver skudt i maven, men overlever. Astrids bror, Thorwald Proll, er på dette tidspunkt ikke længere en del af gruppen omkring Andreas Baader og Gudrun Ensslin.

I juni 1970 rejser den nu stærkt eftersøgte gruppe via Østberlin til Jordan for at modtage militær træning i en Fatah-lejr nær Annam. Opholdet viser sig hurtigt at være problematisk for de palæstinensiske værter. Den kulturmæssige kløft mellem de frigjorte tyskere og de militære muslimmer er for stor, og gruppen må rejse tilbage til Berlin igen i begyndelsen af august måned.

Hjemme i Berlin begynder gruppen at planlægge flere store aktioner. Den 8. oktober 1970 bliver en del af gruppens medlemmer anholdt af politiet i Vestberlin. De anholdte er Ingrid Schubert, Brigitte Asdonk, Irene Goergens, Monika Berberich og gruppens leder Horst Mahler. Herefter overtager Andreas Baader det egentlige lederskab af gruppen, men bag kulissen er det Gudrun Ensslin, der er gruppens organisator og intellektuelle leder. Baggrunden for anholdelsen skyldes det åbenmundede RAF-medlem Hans Jürgen Bäcker, mener man i RAF kredse. Hans Jürgen Bäcker konfronteres med beskyldningerne, men benægter, flygter og forlader RAF. Senere forsøges han myrdet, da der fra en bil skydes på ham. Bäcker overlever uskadt. Astrid Proll mistænkes senere for at havde deltaget i dette uopklarede attentatforsøg.

Den 10. februar 1971 bliver Astrid Proll og RAF-medlemmet Manfred Grashof stoppet af politiet. Grashof trækker et skydevåben og åbner ild mod politiet. Begge RAF-terrorister undslipper. I denne periode deltager Astrid Proll formentlig også i planlægningen og udførelsen af flere bankrøverier for at skaffe kapital til liver som eftersøgt.

Den 6. maj 1971 i Hamborg har Astrid Proll netop hentet en af gruppen biler og er kørt ind på en tankstation for at fylde benzin på, da hun bliver forsøgt arresteret af politiet. En ansat på tankstationen har genkendt Astrid fra en af de store eftersøgningsplakater, der netop er sat op overalt i byen. Astrid forsøger at tage flugten, men kører bilen ind i en mur. Herefter griber hun sit skydevåben, men inden hun får gjort klar til at skyde, er hun allerede overmandet af politiet og bliver arresteret. Hun bliver indsat i fængslet Ossendorf i Køln.

Fængselsopholdet bliver en hård periode for Astrid Proll. Hun er forholdsvis ung, da hun bliver arresteret og hun bliver holdt i absolut isolation i meget lang tid. Selv frygter Astrid Proll, at hun vil blive vanvittig, men RAF-medlemmet anholdelsen af Ulrike Marie Meinhof blive hendes redning. Hun flyttes ud af isolationen og reddes derved fra at blive vanvittig.

Astrid Proll på vej til retten i 1973. Efter to år i Køln forflyttes Astrid Proll til fængslet Preungesheim i Frankfurt an Main, hvor hendes sag skal for retten. Stærkt svækket bliver hun først overført til et sanatorium for herefter at blive prøveløsladt mod at møde i retten.

Astrid Proll møder ikke i retten. Hun flygter fra Vesttyskland og RAF til Italien og senere til England. I England lykkes det Astrid Proll at begynde et nyt liv. Hun bliver gift og bruger navnet Anna Puttick. Hun er dog nød til hele tiden at være på vagt, og hun er konstant angst for at blive genkendt.

Den 15. september 1978 rammer Astrid Prolls fortid hende. Hun bliver arresteret af en specialstyrke fra det engelske politi, mens hun som mekanikerinstruktør er ved at undervise nogle unge i West Hampstead. Hun bliver indsat i fængslet Brixton i det sydlige London, hvor hun tilbringer næsten et år med at bekæmpe en udlevering til Vesttyskland. I 1979 opgiver hun kampen og lader sig frivilligt udlevere til de vesttyske myndigheder.

Kort efter udleveringen til Vesttyskland kommer Astrid Prolls sag for retten. På grund af en retslig procedurefejl slipper hun for en tiltale for mordforsøg og bliver kun tiltalt for bankrøverier og dokumentfalsk. Hun må igen vende tilbage til livet bag tremmer.

I 1980 bliver hun idømt 5½ års fængsel, men bliver samtidig prøveløsladt, da hun samlet set allerede har siddet fængslet længe nok. Hun kan nu for første gang påbegynde et nogenlunde normaliseret liv.

Astrid Proll genoptager sin gamle passion for fotografi og billedkunst og begynder at studere på Hochschule für Bildende Künste i Hamborg. Senere får hun arbejde som billedredaktør i Hamborg, Berlin og London. Hun får senere arbejde på forskellige skrevne medier som avisen The Independent og magasinet Der Spiegel.

I 1998 udgiver hun en fotobog med billeder fra tiden RAF. Bogen bliver en salgssucces og bliver genoptrykt i en udvidet udgave i 2004.

|Forside| |Nyheder| |Introduktion| |Terrororganisationer| |RAF 1968 - 1972| |RAF 1973 - 1976| |RAF 1977 - 1998| |Medlemmerne| |Ofrene| |Biografier| |Artikler| |Fotoalbum - RAF| |Fotoalbum - Ofre|